O mateřské škole

Zřizovatel: obec Lažiště

Mateřská škola Lažiště je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou poskytuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 (7) let. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z přírodního materiálu a z vlastních výrobků.

Údaje o pracovnících školy

(Školní rok 2022/2023)

Korytarová Jana - ředitelka

Velková Aneta - učitelka

Pavelková Pavla - školnice

                            - učitelka na překryv

Šanderová Věr    - kuchařka

                                        - VŠJ

( Školní rok 2021/2022)

Korytarová Jana - ředitelka

Tomková Jaroslava - učitelka

Šanderová Věra - ved.šk.jídelny, kuchařka

Pavelková  Pavla - školnice

                                    - učitelka, překryv přímé pedagogické činnosti
 

K 1.9.2021 bylo přijato 6 nových dětí, 1 dítě nenastoupí.

POČTY DĚTÍ V MŠ LAŽIŠTĚ

ŠKOLNÍ ROK

CELKOVÝ POČET DĚTÍ

PŘEDŠKOLÁCI

2019/2020

25

 8

2020/2021

20 +1 individuální vzdělávání IV 

 6 + 1(IV)

 2021/2022

21+ 1 individuální vzdělávání IV 

10 + 1(IV) 

 

Zaměření vzdělávacího procesu

Výchovně vzdělávací proces v naší mateřské škole je zaměřen na rozvíjení schopností dětí a rozvoj jejich osobnosti.

V letošním školním roce je nový   ŠVP „ TADY JE KRAKONOŠOVO“ na období 2019 – 2023.  Individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje.Děti mají během dne dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti,pro rozvoj své osobnosti,svého“já“.

Třída i v tomto školním roce zůstává heterogenní, tj. třída smíšená pro děti ve věku od 3 do 6 let/do 7 let při odkladu školní docházky/. Děti mají příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, dramatickými hrami, prací se dřevem, papírem, pískem a vodou, pozorováním,vařením, pokusy a objevy. Učitelky budou pracovat s dětmi na základě tématických plánů, jejichž obsah bude pro děti přitažlivý, budou zařazována témata podle zájmu dětí,bude se hovořit o problémech, které se vyskytnou . V letošním školním roce máme 2 děti s odkladem školní docházky.Těmto dětem bude vypracován individuální vzdělávací plán(IVP).

Mateřská škola je vybavena výtvarnými pomůckami, které naši práci s dětmi oživí, zefektivní přípravu předškoláků pro vstup do základní školy,budou rozvíjet dětskou tvořivost.Děti se budou vzdělávat zábavnou a aktivní formou,činnostmi zaměřenými na nácvik smyslové a prostorové orientace,rozlišování tvarů a barev.

V celoročním ŠVP, zvaném „Tady je Krakonošovo“, se zaměříme na cíl školního vzdělávacího programu, který umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. ŠVP vychází z podmínek obce a mateřské školy a využívá všech přírodních zajímavostí, které tato lokalita poskytuje.

Jednotlivé integrované bloky nebudou pevně časově ohraničeny, jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole, budou dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem a vycházely z přirozeného života kolem nás. Integrované bloky budou obsahovat okruhy poznatků vycházejících ze života kolem nás, které učitelka dále konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a rozpracováním do třídního programu v podobě podtémat. Integrovaný blok konkretizovaný učitelkou v třídním programu si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV.Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemusí. Nabízí však jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat.Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jeho vytváření.

Naše vzdělávací cíle a záměry:

         Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se

         jako samostatná osobnost působící na své okolí

       Rozvíjení dítěte a jeho učení

       Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše 

       společnost 

Naučit děti základním poznatkům všech výchovných a vzdělávacích složek RVP

Naučit vzájemnému respektování, ohleduplnosti, kamarádství

Naučit samostatnosti a zodpovědnosti

Naučit správnému vztahu k přírodě, ostatním lidem i k sobě

Vážit si hodnot, které nás obklopují

Rozvíjet spolupráci s rodiči

Probouzet chuť poznávat, tvořit a učit se 

Cíle a záměry mateřské školy

Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby 

v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Chceme zajistit dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku, dětem matek na mateřské a rodičovské dovolené, dětem nezaměstnaných matek, přednostně dětem v posledním roce před nástupem školní docházky a dětem, které v daném školním roce dosáhnou 4 let věku.

Chceme zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních znalostí a dovedností, podporovat další vzdělávání v této oblasti.
 

Datum zpracování: 14.8.2019
Zpracovala: Korytarová Jana,  řed.MŠ

 

 

V rubrice  AKTUÁLNĚ  se dozvíte vše o zápisu do mateřské školy.

Provozní doba

6:00 – 16:00 hod

Kontakt

Tel:

+420 725 067 886

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa

Mateřská škola

příspěvková organizace

Lažiště 93, 384 32 

okr.Prachatice

IČO: 70996385

 

Statutární zástupce

Korytarová Jana

Lažiště

Kalendář

«  květen 2022  »
púsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031