Úřední deska - archív

 

Rok:

OznámeníObec Lažiště
Rozpis vývozů TDO v roce 2019.
Vyvěšeno: 02.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190102220650_Rozpis vvoz TDO.doc

OznámeníObec Lažiště
Schválený rozpočet Obce Lažiště na rok 2019.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104173951_Rozpocet obce 2019.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtový výhled Obce Lažiště na období 2019-2023.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104174037_Rozpoctovy vyhled obec.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočet Mateřské školy Lažiště na rok 2019.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104174130_Rozpocet MS 2019.pdf

OznámeníObec Lažiště
Střednědobý výhled Mateřské školy Lažiště na období 2019 - 2021.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104174954_Strednedoby vyhled MS 2019-2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet Obce Lažiště za rok 2017.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104175538_Zaverecny ucet.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě vodného a stočného za rok 2018.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104175938_Oznameni vodne stocne.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Informace k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 dle Obecně závazné vyhlášky obce Lažiště č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104180043_Informace k platbe TDO.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Oznámení o platbě místního poplatku ze psů na rok 2019.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190104180138_Oznameni psi.pdf

OznámeníFinanční úřad pro Jihočeský kraj
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019.
Vyvěšeno: 04.01.2019Ke svěšení: 31.05.2019
Přílohy:

20190104180245_DNV_informace_poplatnci_obce_2019_exp.doc

20190104180245_zmny v cench pdy_UPOZORNN_r 2019.docx

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Vyvěšeno: 07.01.2019Ke svěšení: 24.01.2019
Přílohy:

20190107150950_Oznameni.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2022 Mikroregionu Vlachovo Březí.
Vyvěšeno: 09.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190109195234_Schvlen rozpoet DSO Vlachovo Bez 2019.pdf

20190109195234_Stedndob vhled 2019_2022 schvlen.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Oznámení o zahájení řízení ve věci kácení stromů rostoucích mimo les.
Vyvěšeno: 16.01.2019Ke svěšení: 26.01.2019
Přílohy:

20190117191752_Oznameni zahajeni.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 12/2018.
Vyvěšeno: 16.01.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190125190505_rozpotov opaten . 12.pdf

OznámeníMAS Šumavsko
Pozvánka na jednání pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb na ORP Prachatice.
Vyvěšeno: 22.01.2019Ke svěšení: 07.02.2019
Přílohy:

20190122153711_190201_Jednn PrSk_Senioi_pozvnka.pdf

OznámeníMAS Šumavsko
Pozvánka na jednání pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb na ORP Prachatice.
Vyvěšeno: 22.01.2019Ke svěšení: 07.02.2019
Přílohy:

20190122153732_190206_Jednn PrSk_Rodiny s dtmi_pozvnka.pdf

OznámeníMAS Šumavsko
Pozvánka na jednání pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb na ORP Prachatice.
Vyvěšeno: 22.01.2019Ke svěšení: 07.02.2019
Přílohy:

20190122153752_190207_Jednn PrSk_Osoby se ZP_pozvnka.pdf

OznámeníMAS Šumavsko
Pozvánka na jednání pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb na ORP Prachatice.
Vyvěšeno: 22.01.2019Ke svěšení: 07.02.2019
Přílohy:

20190122153811_190207_Jednn PrSk_Osoby v krizi_pozvnka.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Rozhodnutí o pokácení stromů rostoucích mimo les.
Vyvěšeno: 29.01.2019Ke svěšení: 13.02.2019
Přílohy:

20190129190150_Rozhodnuti kaceni.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o uzavření Obecního úřadu Lažiště z důvodu čerpání dovolené.
Vyvěšeno: 31.01.2019Ke svěšení: 08.02.2019
Přílohy:

20190131143117_Dovolena.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.02.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 01.02.2019Ke svěšení: 15.02.2019
Přílohy:

20190201160508_Pozvanka.pdf

Veřejná vyhláškaMěstský úřad Prachatice
Opatření veřejné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Vyvěšeno: 13.02.2019Ke svěšení: 01.03.2019
Přílohy:

20190213171906_Verejna vyhlaska.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 1
Vyvěšeno: 14.02.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190215075047_rozpotov opaten . 1.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Vyvěšeno: 26.02.2019Ke svěšení: 13.03.2019
Přílohy:

20190226174001_NIV.pdf

Dražební vyhláškaFinanční úřad pro Jihočeský kraj
Dražba - lesní pozemek p.č. 248 o výměře 9 796 m2 zapsaný na LV č. 74 v katastrálním území Vojslavice u Žárovné, obec Šumavské Hoštice.
Vyvěšeno: 26.02.2019Ke svěšení: 27.03.2019
Přílohy:

20190226174217_drazebni vyhlaska.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
Vyvěšeno: 27.02.2019Ke svěšení: 14.03.2019
Přílohy:

20190227143043_Verejna vyhlaska.pdf

20190227143043_Navrh opatreni.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 08.03.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 27.02.2019Ke svěšení: 08.03.2019
Přílohy:

20190227230643_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště vyhlašuje konkursní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Lažiště, okres Prachatice, příspěvkové organizace se sídlem: Lažiště 93, 384 32 Lažiště, IČ: 70996385
Vyvěšeno: 01.03.2019Ke svěšení: 01.04.2019
Přílohy:

20190301143428_Konkurs.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 08.03.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190308144333_rozpotov opaten . 2.pdf

OznámeníObec Lažiště
Prodej kuřiček.
Vyvěšeno: 12.03.2019Ke svěšení: 19.04.2019
Přílohy:

20190312214731_Plakat prodej.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí.
Vyvěšeno: 14.03.2019Ke svěšení: 29.03.2019
Přílohy:

20190314175802_Zamer Portus.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29.03.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 22.03.2019Ke svěšení: 29.03.2019
Přílohy:

20190322081231_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet 6-ti členů okrskové volební komise, pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019.
Vyvěšeno: 25.03.2019Ke svěšení: 09.04.2019
Přílohy:

20190326081253_Stanoven.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Vyvěšeno: 02.04.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190402073516_rozpotov opaten . 3.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Vyvěšeno: 09.04.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190409100913_rozpotov opaten . 4.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje informace o počtu a sídle volebních okrsků – v obci Lažiště bude 1 volební okrsek se sídlem Obecní úřad Lažiště, Lažiště 24, 384 32 Lažiště.
Vyvěšeno: 09.04.2019Ke svěšení: 25.05.2019
Přílohy:

20190410081020_Poskytnut informace.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo zemědělství
Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1a lesního zákona.
Vyvěšeno: 10.04.2019Ke svěšení: 13.05.2019
Přílohy:

20190410081248_Opaten OP.pdf

20190410081248_Ploha . 1.doc

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje zapisovatele okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 11.04.2019Ke svěšení: 25.05.2019
Přílohy:

20190411135014_Zapisovatel.pdf

OznámeníMateřská škola Lažiště
Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis dětí, do Mateřské školy Lažiště, na školní rok 2019/2020.
Vyvěšeno: 17.04.2019Ke svěšení: 02.05.2019
Přílohy:

20190417085837_Zapis MS.pdf

OznámeníDětská skupina Kaštánek
Zápis do dětské skupiny Kaštánek dne 2.5.2019 od 13:00 do 15:30 hod.
Vyvěšeno: 24.04.2019Ke svěšení: 02.05.2019
Přílohy:

20190424151159_Zapis DS.pdf

Veřejná vyhláškaFinanční úřad pro Jihočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Vyvěšeno: 26.04.2019Ke svěšení: 31.05.2019
Přílohy:

20190426073759_Verejna vyhlaska.pdf

20190426073759_SIPO.pdf

20190426073759_EMAIL.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Delegování členů okrskové volební komise dle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 03.05.2019Ke svěšení: 25.05.2019
Přílohy:

20190503100346_Delegovn.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Evropského parlamentu, se budou konat v kanceláři obecního úřadu Lažiště a to dne 24. května 2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 25. května 2019 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Vyvěšeno: 09.05.2019Ke svěšení: 25.05.2019
Přílohy:

20190509101206_Doba a msto konn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 5
Vyvěšeno: 09.05.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190510075016_rozpotov opaten . 5.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nahlašuje telefonní spojení do volební místnosti v územním obvodu obce Lažiště a toto telefonní číslo pro volby do Evropského parlamentu bude tel. 607 286 449.
Vyvěšeno: 13.05.2019Ke svěšení: 25.05.2019
Přílohy:

20190513142313_Telefonni spojeni.pdf

OznámeníObec Lažiště
Návrh rozpočtového výhledu Obce Lažiště na období 2019 - 2023.
Vyvěšeno: 15.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190515132925_Navrh rozpoctoveho vyhledu obec.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524080413_nvrh zvrenho tu za rok 2018.pdf

20190524080413_finka 31.12.2018.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524080525_hlavn kniha M.pdf

20190524080525_hlavn kniha.pdf

20190524080525_nvrh rozpotu.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524080632_ploha M.pdf

20190524080632_ploha.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524080723_rozpoctovy vyhled obec.pdf

20190524080723_rozvaha M.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524080802_rozvaha.pdf

20190524080802_schvlen rozpoet 2018.pdf

20190524080802_vkaz zisku a ztrty M.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524140829_vkaz zisku a ztrty.pdf

20190524140829_Zprava o prezkumu.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018.
Vyvěšeno: 24.05.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190524141205_zprva o pezkumu 2018.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Opis výsledku hlasování do Evropského parlamentu v okrsku Lažiště.
Vyvěšeno: 27.05.2019Ke svěšení: 11.06.2019
Přílohy:

20190527134702_Vsledky voleb.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Vyvěšeno: 27.05.2019Ke svěšení: 12.06.2019
Přílohy:

20190527140223_Zmr hasii.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo životního prostředí
Opatření veřejné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
Vyvěšeno: 03.06.2019Ke svěšení: 19.06.2019
Přílohy:

20190603145611_Veejn vyhlka.pdf

20190603145611_Opaten obecn povahy.pdf

20190603145611_Ploha . 2.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregionu Vlachovo Březí
Vyvěšeno: 04.06.2019Ke svěšení: 18.06.2019
Přílohy:

20190604093806_Nvrh Zvrenho tu DSO 2018_obce.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 14.06.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 04.06.2019Ke svěšení: 14.06.2019
Přílohy:

20190610085756_Pozvanka.pdf

OznámeníE.ON
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25. června 2019.
Vyvěšeno: 05.06.2019Ke svěšení: 25.06.2019
Přílohy:

20190605152657_Oznmen o peruen.pdf

OznámeníLesy České republiky, s.p.
Setkání s vlastníky lesů.
Vyvěšeno: 10.06.2019Ke svěšení: 12.06.2019
Přílohy:

20190610085631_Lesy.pdf

OznámeníJihočeská hospodářská komora
Tvořivá dílna pro děti do 6 do 15 let.
Vyvěšeno: 10.06.2019Ke svěšení: 02.07.2019
Přílohy:

20190610100307_Tvoiv dlna.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Vyvěšeno: 17.05.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190612135216_rozpotov opaten . 6.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o uzavření Obecního úřadu Lažiště ve dnech 17. - 21. června 2019.
Vyvěšeno: 17.06.2019Ke svěšení: 21.06.2019
Přílohy:

20190617144743_Dovolena.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2018.
Vyvěšeno: 26.06.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190626083055_Schvlen zvren et 2018_obce.pdf

OznámeníE.ON
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.07.2019.
Vyvěšeno: 27.06.2019Ke svěšení: 18.07.2019
Přílohy:

20190627164358_Oznameni.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2018 - Obec Lažiště.
Vyvěšeno: 04.07.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190704084834_Zvren et za rok 2018.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Vyvěšeno: 10.07.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190722090137_rozpotov opaten . 7.pdf

OznámeníMěsto Vlachovo Březí
Pozvánka na tvořivé dílny do Vlachovo Březí.
Vyvěšeno: 24.07.2019Ke svěšení: 29.07.2019
Přílohy:

20190724131040_letk tvoiv dlny Vl Bez srpen.pdf

Veřejná vyhláškaMěstský úřad Prachatice
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Vyvěšeno: 24.07.2019Ke svěšení: 04.08.2019
Přílohy:

20190724172430_Verejna vyhlaska.pdf

OznámeníObec Lažiště
Očkování psů proti vzteklině v naší obci + informace o povinném čipování psů.
Vyvěšeno: 25.07.2019Ke svěšení: 04.08.2019
Přílohy:

20190725061428_Ockovani.pdf

20190725061428_letak-VZTEKLINA-cipovani-2020-1-1.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Vyvěšeno: 06.08.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190813135534_rozpotov opaten . 8.pdf

OznámeníObec Lažiště
Na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 13.09.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 04.09.2019Ke svěšení: 13.09.2019
Přílohy:

20190904163805_Pozvanka.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo zemědělství
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 04.09.2019Ke svěšení: 31.12.2022
Přílohy:

20190904173058_Veejn vyhlka.pdf

20190904173058_Ploha . 1.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 9/2019.
Vyvěšeno: 05.09.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190911105421_rozpotov opaten . 9.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Vyvěšeno: 18.09.2019Ke svěšení: 18.10.2019
Přílohy:

20190918132636_Identifikace.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtový výhled Obce Lažiště na období 2019 - 2023.
Vyvěšeno: 14.06.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20190919091337_Rozpoctovy vyhled obec 2019-2023.pdf

Veřejná vyhláškaKrajský úřad Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Vyvěšeno: 01.10.2019Ke svěšení: 15.11.2019
Přílohy:

20191001090534_Veejn vyhlka JK.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 10/2019.
Vyvěšeno: 09.10.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20191010055213_rozpotov opaten . 10.pdf

OznámeníE.ON
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
Vyvěšeno: 16.10.2019Ke svěšení: 17.11.2019
Přílohy:

20191016135635_dl-7217816560796179270.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 25.10.2019 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 17.10.2019Ke svěšení: 25.10.2019
Přílohy:

20191017101113_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Vyvěšeno: 05.11.2019Ke svěšení: 31.12.2019
Přílohy:

20191112091206_rozpotov opaten . 11.pdf

OznámeníObec Lažiště
Návrh rozpočtu Obce Lažiště na rok 2020.
Vyvěšeno: 12.11.2019Ke svěšení: 29.11.2019
Přílohy:

20191112091904_Nvrh rozpotu na rok 2020.pdf

OznámeníObec Lažiště
Návrh rozpočtu Mateřské školy Lažiště na rok 2020. Návrh střednědobého výhledu Mateřské škola Lažiště na období 2020 - 2022.
Vyvěšeno: 12.11.2019Ke svěšení: 29.11.2019
Přílohy:

20191112094231_Nvrh rozpotu M 2020.pdf

20191112094231_Nvrh stedndobho vhledu M 2020-2022.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Návrh rozpočtu Mikroregionu Vlachovo Březí na rok 2020. Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Vlachovo Březí na období 2020 - 2023.
Vyvěšeno: 13.11.2019Ke svěšení: 29.11.2019
Přílohy:

20191113092117_Nvrh rozpotu DSO Vlachovo Bez 2020.pdf

20191113092117_Stedndob vhled 2020_2023 nvrh.pdf

Úřední hodiny

Pondělí: 13:30 - 15:30
Středa:  13:00 - 18:00

Aktuality

-

Kalendář

«  listopad 2019  »
púsčpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930