Úřední deska - archív

 

Rok:

OznámeníObec Lažiště
Informace o platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017.
Vyvěšeno: 09.01.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170109143724_Informace TDO.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě místního poplatku ze psů od 09.01.2017.
Vyvěšeno: 09.01.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170109143845_Psi.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě vodného a stočného od 09.01.2017.
Vyvěšeno: 09.01.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170109143938_Voda.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpis vývozů TDO v roce 2017.
Vyvěšeno: 09.01.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170109145035_Rozpis TDO.pdf

OznámeníObec Lažiště
Český den proti rakovině 2016 - poděkování ČČK Lažiště.
Vyvěšeno: 11.01.2017Ke svěšení: 31.05.2017
Přílohy:

20170111172719_CCK.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná den 27.01.2017 od 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Lažiště.
Vyvěšeno: 20.01.2017Ke svěšení: 27.01.2017
Přílohy:

20170120092914_Pozvanka OZ.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení provozní doby.
Vyvěšeno: 25.01.2017Ke svěšení: 30.01.2017
Přílohy:

20170125105642_Provozn doba.pdf

NařízeníStátní veterinární správa
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).
Vyvěšeno: 01.02.2017Ke svěšení: 03.03.2017
Přílohy:

20170201103931_Narizeni_SVS_Vlachovo_Brezi.pdf

VýzvaÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 16.02.2017Ke svěšení: 03.03.2017
Přílohy:

20170216075730_Vzva.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 10.03.2017 od 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Lažiště.
Vyvěšeno: 02.03.2017Ke svěšení: 10.03.2017
Přílohy:

20170302085101_Pozvanka.pdf

NařízeníStátní veterinární správa
Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/015114-C ze dne 01.02.2017.
Vyvěšeno: 03.03.2017Ke svěšení: 20.03.2017
Přílohy:

20170303105317_keox1367780827055119950.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtová opatření č. 1 - 3/2017.
Vyvěšeno: 14.03.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823124657_20170314081618_rozpotov opaten . 1.pdf

20170823124657_20170314081618_rozpotov opaten . 2.pdf

20170823124657_20170314081618_rozpotov opaten . 3.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočet hospodaření na rok 2017 - Mateřská škola Lažiště.
Vyvěšeno: 14.03.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823124804_20170314081834_Rozpoet M 2017.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 06.04.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823124929_20170421074545_rozpotov opaten . 4.pdf

OznámeníObec Lažiště
Publicita projektu "Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz".
Vyvěšeno: 24.04.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823125151_20170424092623_Plakt Lait_DA pro JSDH.docx

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 09.05.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823125250_20170512075115_rozpotov opaten . 5.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 01.06.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823125328_20170605141453_rozpotov opaten . 6.pdf

OznámeníObec Lažiště
MAS Šumavsko přinese do regionu téměř 54 mil. Kč. Podnikatelé budou mít možnost zažádat o dotaci na rozvoj svých aktivit.
Vyvěšeno: 03.07.2017Ke svěšení: 30.09.2017
Přílohy:

20170823125504_20170703094513_Zpravodaj_vzva PRV_final.docx

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 07.07.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823125600_20170712145238_rozpotov opaten . 7.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Vyvěšeno: 15.08.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170823125711_20170815075810_rozpotov opaten . 8.pdf

OznámeníObec Lažiště
Návrh rozpočtového výhledu Obce Lažiště na období 2017 - 2021.
Vyvěšeno: 18.08.2017Ke svěšení: 15.09.2017
Přílohy:

20170823125844_20170818081908_Nvrh RV.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení uzavření obecního úřadu.
Vyvěšeno: 18.08.2017Ke svěšení: 12.09.2017
Přílohy:

20170823125933_20170818082642_Dovolena.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Vyvěšeno: 23.08.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20170823130234_20170823084725_Stanoven potu len OVK.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 14c písm. f) zákona č. 275/20120 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, poskytuje informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Vyvěšeno: 23.08.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20170823132748_Sdlo OVK Lait.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jmenuje zapisovatele okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 23.08.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20170823132837_Jmenovn zapisovatele.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 15.09.2017 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 23.08.2017Ke svěšení: 15.09.2017
Přílohy:

20170823140216_Pozvnka OZ.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 9.
Vyvěšeno: 13.09.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170915174631_rozpotov opaten . 9.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 15.09.2017Ke svěšení: 16.10.2017
Přílohy:

20170915174913_keox8238736835983868467.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtový výhled Obce Lažiště na období 2017 - 2021.
Vyvěšeno: 15.09.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170918080831_Rozpotov vhled.pdf

OznámeníMěstský úřad Prachatice
Zrušení místní příslušnosti při podávání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.
Vyvěšeno: 18.09.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20170918092632_Vydvn doklad.pdf

Veřejná vyhláškaObecní úřad Lažiště
Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Vyvěšeno: 18.09.2017Ke svěšení: 29.09.2017
Přílohy:

20170918153139_Veejn vyhlka komunikace.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 20.09.2017Ke svěšení: 23.10.2017
Přílohy:

20170920160324_keox3194392661650807457.pdf

20170920160324_Ploha.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Delegování členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR.
Vyvěšeno: 27.09.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20170927170713_Delegovn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o době a místě konání voleb v obci dle § 15 odst. 1.
Vyvěšeno: 05.10.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20171005105420_Doba a msto konn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR nahlašuje telefonní spojení do volební místnosti.
Vyvěšeno: 11.10.2017Ke svěšení: 21.10.2017
Přílohy:

20171012103742_Telefonn spojen.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 10.
Vyvěšeno: 12.10.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20171012103850_rozpotov opaten . 10.pdf

Dražební vyhláškaExekutorský úřad Zlín
Dražební vyhláška o elektronické dražbě.
Vyvěšeno: 12.10.2017Ke svěšení: 29.11.2017
Přílohy:

20171013082717_150082997.pdf

OznámeníE.ON
Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribučního zařízení.
Vyvěšeno: 16.10.2017Ke svěšení: 15.11.2017
Přílohy:

20171016093813_EON.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 27.10.2017 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu Lažiště.
Vyvěšeno: 20.10.2017Ke svěšení: 27.10.2017
Přílohy:

20171023081105_Pozvanka.pdf

OznámeníSTOOM DUB
Setkání bez hranic.
Vyvěšeno: 27.10.2017Ke svěšení: 15.11.2017
Přílohy:

20171027084844_STOOM.jpg

OznámeníStátní pozemkový úřad
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žárovná.
Vyvěšeno: 01.11.2017Ke svěšení: 24.11.2017
Přílohy:

20171101090417_PU rovn.pdf

OznámeníE.ON
Žádost vlastníků porostů o provedení ořezů.
Vyvěšeno: 03.11.2017Ke svěšení: 30.11.2017
Přílohy:

20171103085040_dost o proveden oezu.pdf

Veřejná vyhláškaObecní úřad Lažiště
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.
Vyvěšeno: 08.11.2017Ke svěšení: 23.11.2017
Přílohy:

20171108163118_Veejn vyhlka PK.pdf

Veřejná vyhláškaMinisterstvo zemědělství
Opatření obecné povahy - vlastníci lesů.
Vyvěšeno: 08.11.2017Ke svěšení: 23.11.2017
Přílohy:

20171108163249_Veejn vyhlka MZ.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí.
Vyvěšeno: 09.11.2017Ke svěšení: 24.11.2017
Přílohy:

20171109082236_Zmr hit.pdf

20171109082236_Situace hit.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Vyvěšeno: 09.11.2017Ke svěšení: 24.11.2017
Přílohy:

20171109082351_Zmr NC.pdf

20171109082351_Situace NC.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 11
Vyvěšeno: 10.11.2017Ke svěšení: 31.12.2017
Přílohy:

20171115082952_rozpotov opaten . 11.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 24.11.2017 od l8:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 15.11.2017Ke svěšení: 24.11.2017
Přílohy:

20171115083101_Pozvanka.pdf

Úřední hodiny

Pondělí: 13:30 - 15:30
Středa:  13:00 - 18:00

Aktuality

-

Kalendář

«  listopad 2017  »
púsčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930