Úřední deska - archív

 

Rok:

OznámeníObec Lažiště
- Rozpočet obce na rok 2018 - Rozpočtový výhled obce na období 2017-2021
Vyvěšeno: 01.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180104073807_schvlen rozpoet 2018.pdf

20180104073807_rozpoctovy vyhled obec.pdf

OznámeníObec Lažiště
- Rozpočet mateřské školy na rok 2018 - Střednědobý výhled MS na období 2018-2020
Vyvěšeno: 01.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180110102437_rozpocet MS 2018.pdf

20180104073920_Strednedoby vyhled MS.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě vodného a stočného za rok 2017.
Vyvěšeno: 04.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180104074922_Platba vodne stocne.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Oznámení o platbě místního poplatku ze psů.
Vyvěšeno: 04.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180104075019_Poplatek za psa.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Informace k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018.
Vyvěšeno: 04.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180104075151_Poplatek TDO.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpis vývozů TDO v roce 2018.
Vyvěšeno: 10.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180110102521_Rozpis vvoz TDO.doc

OznámeníObecní úřad Lažiště
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Lažiště.
Vyvěšeno: 15.01.2018Ke svěšení: 27.01.2018
Přílohy:

20180115084449_Vysledky volby.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Oznámení o místě a době konání II. kola volby prezidenta republiky ČR.
Vyvěšeno: 15.01.2018Ke svěšení: 27.01.2018
Přílohy:

20180115093121_Misto a doba konani.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 13
Vyvěšeno: 19.01.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180126073310_rozpotov opaten . 13.pdf

OznámeníObec Lažiště
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Lažiště.
Vyvěšeno: 29.01.2018Ke svěšení: 15.02.2018
Přílohy:

20180129082041_Vsledek volby.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 1
Vyvěšeno: 07.02.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180223054311_rozpotov opaten . 1.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 11.05.2018 od 08:00 do 18:00 hod.
Vyvěšeno: 23.02.2018Ke svěšení: 11.05.2018
Přílohy:

20180223054549_Peruen dodvky el. energie.doc

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 09.03.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 02.03.2018Ke svěšení: 09.03.2018
Přílohy:

20180302100711_Pozvanka.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 05.03.2018Ke svěšení: 20.03.2018
Přílohy:

20180305095215_keox8735261142360591251.pdf

20180305095215_Vlastnici.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 11.03.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180321135938_rozpotov opaten . 2.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Návrh závěrečného účtu 2017, Návrh střednědobého výhledu DSO.
Vyvěšeno: 22.03.2018Ke svěšení: 06.04.2018
Přílohy:

20180322091529_Nvrh zvrenho tu 2017.pdf

20180322091529_Nvrh stedndobho vhledu DSO.pdf

OznámeníObec Lažiště
Zápis dětí do MŠ Lažiště.
Vyvěšeno: 09.04.2018Ke svěšení: 03.05.2018
Přílohy:

20180409104002_Zapis MS.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2017.
Vyvěšeno: 12.04.2018Ke svěšení: 27.04.2018
Přílohy:

20180412092710_finka.pdf

20180412092710_Nvrh zvrenho tu za rok 2017.pdf

20180412092710_ploha.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2017 - druhá část
Vyvěšeno: 12.04.2018Ke svěšení: 27.04.2018
Přílohy:

20180412092921_rozvaha.pdf

20180412092921_vkza zisku a ztrty.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2017 - třetí část
Vyvěšeno: 12.04.2018Ke svěšení: 27.04.2018
Přílohy:

20180412093347_Zprva o pezkumu.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 3
Vyvěšeno: 12.04.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180412093420_rozpotov opaten . 3.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr darování nemovitosti.
Vyvěšeno: 12.04.2018Ke svěšení: 27.04.2018
Přílohy:

20180412093517_Zmr crkev.pdf

OznámeníČeský červený kříz žen Lažiště
Český den proti rakovině.
Vyvěšeno: 16.04.2018Ke svěšení: 16.05.2018
Přílohy:

20180416093959_Den proti rakovin.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 28.04.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 20.04.2018Ke svěšení: 28.04.2018
Přílohy:

20180420075513_Pozvanka.pdf

Veřejná vyhláškaFinanční úřad pro Jihočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2018.
Vyvěšeno: 25.04.2018Ke svěšení: 28.05.2018
Přílohy:

20180425103636_veejn vyhlka.pdf

Veřejná vyhláškaMěstský úřad Prachatice
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Vyvěšeno: 11.05.2018Ke svěšení: 28.05.2018
Přílohy:

20180511075639_Verejna vyhlaska.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 4
Vyvěšeno: 11.05.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180621102550_rozpotov opaten . 4.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet za rok 2017.
Vyvěšeno: 16.05.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180621102632_Zaverecny ucet.pdf

20180918085740_Zprava o prezkumu.pdf

OznámeníObec Lažiště
Uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené ve dnech 11. až 15. června 2018.
Vyvěšeno: 06.06.2018Ke svěšení: 15.06.2018
Přílohy:

20180621102700_Dovolena.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 5
Vyvěšeno: 09.06.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180621102740_rozpotov opaten . 5.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29.06.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 21.06.2018Ke svěšení: 29.06.2018
Přílohy:

20180621104834_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 6.
Vyvěšeno: 03.07.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180712122848_rozpotov opaten . 6.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis včetně počtu členů zastupitelstva.
Vyvěšeno: 13.07.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180713134219_Zveejnn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Vyvěšeno: 16.07.2018Ke svěšení: 03.08.2018
Přílohy:

20180716195520_keox3562041446287176946.doc

Veřejná vyhláškaMěstský úřad Prachatice
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Vyvěšeno: 16.07.2018Ke svěšení: 31.07.2018
Přílohy:

20180716200758_veejn vyhlka.pdf

OznámeníMěstský úřad Prachatice
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
Vyvěšeno: 18.07.2018Ke svěšení: 31.07.2018
Přílohy:

20180718135452_Potebn poty podpis na peticch -nezvisl kandidt a sdruen nezvislch kandidt.doc

20180718135452_seznam obc ze kterch se kandidtn listiny podvaj pslunmu povenmu obecnmu adu.doc

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 15. a 16. 8. 2018.
Vyvěšeno: 25.07.2018Ke svěšení: 16.08.2018
Přílohy:

20180725165841_15 08 2018.pdf

20180725165841_16 08 2018.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích oznamuje všem majitelům psů, že v neděli dne 5.8.2018 od 11.00 hod. proběhne vakcinace psů proti vzteklině. Vakcinaci provede MVDr. Václav Jůn.
Vyvěšeno: 30.07.2018Ke svěšení: 05.08.2018
Přílohy:

20180730135955_Vakcinace.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise.
Vyvěšeno: 06.08.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180806210000_Stanoven.pdf

Regulační opatřeníObec Lažiště
Zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou. Dne 7. srpna 2018 jsme museli přikročit k vydání regulačního opatření: ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ PITNOU VODOU, z veřejného vodovodu obce Lažiště a to s okamžitou platností od 7. srpna 2018 do odvolání.
Vyvěšeno: 07.08.2018Ke svěšení: 31.08.2018
Přílohy:

20180807190852_Regulan opaten.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 7
Vyvěšeno: 08.08.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180810121205_rozpotov opaten . 7.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků.
Vyvěšeno: 13.08.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180813195205_Poskytnut informace.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje zapisovatele okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 13.08.2018Ke svěšení: 03.09.2018
Přílohy:

20180813195251_Jmenovn zapisovatele.pdf

OznámeníObec Lažiště
Ve dnech 14. až 24. srpna 2018 bude uzavřen Obecní úřad Lažiště z důvodu čerpání dovolené.
Vyvěšeno: 13.08.2018Ke svěšení: 24.08.2018
Přílohy:

20180813205716_Dovolena.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.09.2018.
Vyvěšeno: 27.08.2018Ke svěšení: 18.09.2018
Přílohy:

20180827164954_Oznmen.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr koupě nemovitosti.
Vyvěšeno: 27.08.2018Ke svěšení: 11.09.2018
Přílohy:

20180827211528_Zmr koup.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Vyvěšeno: 27.08.2018Ke svěšení: 11.09.2018
Přílohy:

20180827211619_Zmr pronjem.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje nového zapisovatele okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 03.09.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180903205204_Zapisovatel.pdf

OznámeníObec Lažiště
Na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 14.09.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 06.09.2018Ke svěšení: 14.09.2018
Přílohy:

20180906163348_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 14.09.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 06.09.2018Ke svěšení: 14.09.2018
Přílohy:

20180906163349_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Delegování členů okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 06.09.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180906165527_Delegovn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 8.
Vyvěšeno: 07.09.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20180910195224_rozpotov opaten . 8.pdf

OznámeníE.ON
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.10.2018.
Vyvěšeno: 10.09.2018Ke svěšení: 11.10.2018
Přílohy:

20180910203151_Peruen dodvky el.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 19.09.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu Lažiště.
Vyvěšeno: 12.09.2018Ke svěšení: 19.09.2018
Přílohy:

20180912233806_Pozvnka OZ.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 17.09.2018Ke svěšení: 03.10.2018
Přílohy:

20180917151803_Identifikace.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 29 odst. 1) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dobu a místo konání voleb.
Vyvěšeno: 19.09.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180919145108_Oznmen o dob a mst.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 03.10.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 25.09.2018Ke svěšení: 03.10.2018
Přílohy:

20180925101036_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 14 odst. 1) písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nahlašuje telefonní spojení do volební místnosti v územním obvodu obce Lažiště.
Vyvěšeno: 27.09.2018Ke svěšení: 06.10.2018
Přílohy:

20180927110127_Telefonn spojen.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lažiště.
Vyvěšeno: 06.10.2018Ke svěšení: 21.10.2018
Přílohy:

20181009170538_Vsledky voleb.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 9.
Vyvěšeno: 07.10.2018Ke svěšení: 31.12.2018
Přílohy:

20181009145844_rozpotov opaten . 9.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na vepřové hody do sportovního areálu.
Vyvěšeno: 09.10.2018Ke svěšení: 13.10.2018
Přílohy:

20181009145943_Veprove hody.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na oslavu 100. výročí založení ČSR.
Vyvěšeno: 10.10.2018Ke svěšení: 28.10.2018
Přílohy:

20181010215025_plakt lpy 2.png

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad Lažiště v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lažiště, svolaného dosavadním starostou obce Janem Pěstou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Vyvěšeno: 19.10.2018Ke svěšení: 28.10.2018
Přílohy:

20181019234302_Pozvanka UZ.pdf

ZáměrObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu (pachtu) nemovitosti.
Vyvěšeno: 29.10.2018Ke svěšení: 14.11.2018
Přílohy:

20181029214824_Zamer Dubovsky.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 17.11.2018 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 08.11.2018Ke svěšení: 17.11.2018
Přílohy:

20181108160845_Pozvanka.pdf

OznámeníObec Lažiště
Ukončení regulačního opatření. Ukončení zákazu napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou.
Vyvěšeno: 15.11.2018Ke svěšení: 01.12.2018
Přílohy:

20181115190836_Zruseni zalevani.pdf

Úřední hodiny

Pondělí: 13:30 - 15:30
Středa:  13:00 - 18:00

Kalendář

«  listopad 2018  »
púsčpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930