Úřední deska - archív

 

Rok:

OznámeníObec Lažiště
Schválený rozpočet Obce Lažiště na rok 2021.
Vyvěšeno: 01.01.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210118102252_Schvlen rozpoet 2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Střednědobý výhled Obce Lažiště na období 2020 - 2023.
Vyvěšeno: 01.01.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210210145243_Stedndob vhled obec 2019-2023.pdf

OznámeníObec Lažiště
Schválený rozpočet Mateřské školy Lažiště na rok 2021.
Vyvěšeno: 01.01.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210118102439_Schvlen rozpoet M 2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Střednědobý výhled Mateřské školy Lažiště na období 2021 - 2023.
Vyvěšeno: 01.01.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210118102524_Stedndob vhled M 2021_2023.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě vodného a stočného od 06.01.2021.
Vyvěšeno: 06.01.2021Ke svěšení: 30.06.2021
Přílohy:

20210118102958_Oznameni vodne stocne.pdf

OznámeníObec Lažiště
Informace k platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021 dle Obecně závazné vyhlášky obce Lažiště č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 06.01.2021Ke svěšení: 30.06.2021
Přílohy:

20210118103046_Informace k platbe TDO.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o platbě místního poplatku ze psů od 06.01.2021.
Vyvěšeno: 06.01.2021Ke svěšení: 30.06.2021
Přílohy:

20210118103118_Poplatek psi.pdf

OznámeníObec Lažiště
Schválený rozpočet Mikroregionu Vlachovo Březí na rok 2021.
Vyvěšeno: 14.01.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210118103214_Schvlen rozpoet DSO Vlachovo Bez 2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Nabídka: Revize kotlů na tuhá paliva. Revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Vyvěšeno: 18.01.2021Ke svěšení: 04.02.2021
Přílohy:

20210118140706_LETK komink.docx

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 30.01.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 23.01.2021Ke svěšení: 30.01.2021
Přílohy:

20210127160634_Pozvanka OZ.pdf

OznámeníEG.D, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.02.2021 od 08:00 do 10:00 hod.
Vyvěšeno: 02.02.2021Ke svěšení: 17.02.2021
Přílohy:

20210202104219_Oznmen o peruen.pdf

OznámeníČeský červený kříž Prachatice
Darování krve v roce 2021.
Vyvěšeno: 03.02.2021Ke svěšení: 07.12.2021
Přílohy:

20210203130103_Letk krev.pdf

OznámeníDětská skupina Kaštánek
Příjem nových dětí od 1 do 5 let věku.
Vyvěšeno: 08.02.2021Ke svěšení: 31.03.2021
Přílohy:

20210208151553_Prijem deti Kastanek.pdf

OznámeníKralupská cesta z.ú.
Chcete pomoci dětem, které se z nejrůznějších důvodů ocitli v dětském domově?
Vyvěšeno: 17.02.2021Ke svěšení: 30.06.2021
Přílohy:

20210217141656_Plakt.docx

OznámeníČeský statistický úřad
Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Vyvěšeno: 17.02.2021Ke svěšení: 30.04.2021
Přílohy:

20210217164102_Scitani lidu domu a bytu 2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet Obce Lažiště za rok 2020.
Vyvěšeno: 18.02.2021Ke svěšení: 30.04.2021
Přílohy:

20210218080152_nvrh zvrenho tu za rok 2020.pdf

20210218080152_finka.pdf

20210218080152_hlavn kniha.pdf

20210218080152_ploha.pdf

20210331133454_rozvaha.pdf

20210331133454_vkaz zisku a ztrty.pdf

20210331133454_Zprva o pezkumu 2020.pdf

20210331133454_hlavn kniha M.pdf

20210331133454_ploha M.pdf

20210331133454_rozvaha M.pdf

20210331133454_vkaz zisku a ztrty M.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 19.02.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210224075336_rozpotov opaten . 1.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Vyvěšeno: 04.03.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210315093257_rozpotov opaten . 2.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 15.03.2021Ke svěšení: 31.05.2021
Přílohy:

20210315093602_NIV.pdf

OznámeníEG.D, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.04.2021.
Vyvěšeno: 18.03.2021Ke svěšení: 15.04.2021
Přílohy:

20210318095926_Oznmen o peruen.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitostí.
Vyvěšeno: 31.03.2021Ke svěšení: 15.04.2021
Přílohy:

20210331162307_Zamer pronajem.pdf

OznámeníČeský statistický úřad
Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Vyvěšeno: 05.04.2021Ke svěšení: 11.05.2021
Přílohy:

20210408094540_Letak scitani.pdf

20210408094540_Informace scitani.pdf

Veřejná vyhláškaFinanční úřad pro Jihočeský kraj
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.
Vyvěšeno: 21.04.2021Ke svěšení: 31.05.2021
Přílohy:

20210421143612_Verejna vyhlaska.pdf

20210421143612_Informace.pdf

20210421143612_Informace sloenky.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29.04.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 22.04.2021Ke svěšení: 29.04.2021
Přílohy:

20210422083927_Pozvanka OZ.pdf

OznámeníObec Lažiště
Závěrečný účet Obce Lažiště za rok 2020.
Vyvěšeno: 30.04.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210503084026_Zvren et za rok 2020.pdf

20210503084026_finka.pdf

20210503084026_hlavn kniha.pdf

20210503084026_ploha.pdf

20210503084026_rozvaha.pdf

20210503084026_vkaz zisku a ztrty.pdf

20210503084026_Zprva o pezkumu 2020.pdf

20210503084026_hlavn kniha M.pdf

20210503084026_ploha M.pdf

20210503084026_rozvaha M.pdf

20210503084026_vkaz zisku a ztrty M.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Vyvěšeno: 04.05.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210512101424_rozpotov opaten . 3.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 04.06.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 26.05.2021Ke svěšení: 04.06.2021
Přílohy:

20210526173056_Pozvanka OZ.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti.
Vyvěšeno: 26.05.2021Ke svěšení: 11.06.2021
Přílohy:

20210526173214_Zamer prodej.pdf

OznámeníMinisterstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK.
Vyvěšeno: 31.05.2021Ke svěšení: 18.06.2021
Přílohy:

20210531091107_Verejna vyhlaska.pdf

20210531091107_OOP Labe.pdf

20210531091107_OOP Dunaj.pdf

20210531091107_OOP Odra.pdf

20210531091107_Seznam obci.pdf

OznámeníPolicie ČR
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje přijme nové policisty.
Vyvěšeno: 08.06.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210608102900_Informan letk 2021.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Vyvěšeno: 09.06.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210609175155_rozpotov opaten . 4.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2020.
Vyvěšeno: 14.06.2021Ke svěšení: 31.07.2021
Přílohy:

20210614135704_Nvrh Zvrenho tu 2020_obce.pdf

Veřejná vyhláškaMěstský úřad Prachatice
Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Vyvěšeno: 14.06.2021Ke svěšení: 30.06.2021
Přílohy:

20210614145649_Verejna vyhlaska.pdf

OznámeníObec Lažiště
Čerpání dovolené a uzavření obecního úřadu.
Vyvěšeno: 29.06.2021Ke svěšení: 02.07.2021
Přílohy:

20210629085039_Dovolena.pdf

OznámeníPersonální agentura TEDY
Nabídka brigády - Prachatice.
Vyvěšeno: 29.06.2021Ke svěšení: 16.07.2021
Přílohy:

20210629085304_Prachatice - brigda.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 10.07.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 03.07.2021Ke svěšení: 10.07.2021
Přílohy:

20210707155908_Pozvanka OZ.pdf

OznámeníSC&C spol. s.r.o.
Brigáda na prázdniny – Průzkumník v terénu
Vyvěšeno: 07.07.2021Ke svěšení: 31.08.2021
Přílohy:

20210707160319_Brigda na przdniny_inzert.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Vyvěšeno: 07.07.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210712125245_rozpotov opaten . 5.pdf

OznámeníMikroregion Vlachovo Březí
Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí za rok 2020.
Vyvěšeno: 15.07.2021Ke svěšení: 30.06.2022
Přílohy:

20210715132801_Schvlen zvren et 2020.pdf

20210715132801_FIN 2-12M 2020.pdf

20210715132801_Ploha k 31_12_2021.pdf

20210715132801_Rozvaha 2020.pdf

20210715132801_Vkaz zisku a ztrty 2020.pdf

20210715132801_Zprva o vsledku pezkoumn hospodaen za rok 2020.pdf

OznámeníEG.D, a.s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.08.2021.
Vyvěšeno: 02.08.2021Ke svěšení: 23.08.2021
Přílohy:

20210802131822_Oznameni.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Vakcinace psů dne 15.08.2021 od 11:30 hod.
Vyvěšeno: 04.08.2021Ke svěšení: 15.08.2021
Přílohy:

20210804144050_Vakcinace.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, stanovuje počet členů okrskové volební komise.
Vyvěšeno: 09.08.2021Ke svěšení: 10.10.2021
Přílohy:

20210811144039_Stanoven.pdf

OznámeníObec Lažiště
Uzavření obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené.
Vyvěšeno: 11.08.2021Ke svěšení: 28.08.2021
Přílohy:

20210811144334_Oznmen dovolen.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Vyvěšeno: 11.08.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210812124220_rozpotov opaten . 6.pdf

OznámeníÚřad pro zastupování státu
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Vyvěšeno: 18.08.2021Ke svěšení: 19.09.2021
Přílohy:

20210818143803_NIV.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 30.08.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 19.08.2021Ke svěšení: 30.08.2021
Přílohy:

20210819075136_Pozvanka.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 275/20120 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, poskytuje informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Vyvěšeno: 19.08.2021Ke svěšení: 09.10.2021
Přílohy:

20210819075324_informace.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažišti dle § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jmenuje zapisovatele okrskové volební komise Lažiště.
Vyvěšeno: 19.08.2021Ke svěšení: 09.10.2021
Přílohy:

20210819075505_Zapisovatel.pdf

OznámeníPMB-ZOS s.r.o.
Nabídka práce ve Vodňanech.
Vyvěšeno: 08.09.2021Ke svěšení: 31.10.2021
Přílohy:

20210908131648_Plakt nabdka prce PMB-ZOS.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Vyvěšeno: 08.09.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20210913083445_rozpotov opaten . 7.pdf

OznámeníObec Lažiště
Oznámení o uzavření místní komunikace.
Vyvěšeno: 15.09.2021Ke svěšení: 31.10.2021
Přílohy:

20210915161658_Oznmen uzaven MK.pdf

20210922143643_DIO.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Delegování členů okrskové volební komise.
Vyvěšeno: 15.09.2021Ke svěšení: 09.10.2021
Přílohy:

20210915171623_Delegovn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva, které se koná dne 24.09.2021 od 18:00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Lažištích.
Vyvěšeno: 17.09.2021Ke svěšení: 24.09.2021
Přílohy:

20210917090932_Pozvanka.pdf

OznámeníObecní úřad Lažiště
Obecní úřad v Lažištích dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje dobu a místo konání voleb.
Vyvěšeno: 22.09.2021Ke svěšení: 09.10.2021
Přílohy:

20210922144334_Doba a msto konn.pdf

OznámeníObec Lažiště
Výsledky voleb do Parlamentu ČR ve volebním okrsku Lažiště.
Vyvěšeno: 09.10.2021Ke svěšení: 31.10.2021
Přílohy:

20211009154222_Volby.pdf

OznámeníObec Lažiště
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Vyvěšeno: 12.10.2021Ke svěšení: 31.12.2021
Přílohy:

20211012073932_rozpotov opaten . 8.pdf

OznámeníObec Lažiště
Obec Lažiště v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ve znění pozdějších změn zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti.
Vyvěšeno: 13.10.2021Ke svěšení: 28.10.2021
Přílohy:

20211014141748_Zamer byt.pdf

Úřední hodiny

Pondělí: 13:30 - 15:30
Středa:  13:00 - 18:00

Aktuality

-

Kalendář

«  říjen 2021  »
púsčpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031