O mateřské škole

Zřizovatel: obec Lažiště

Mateřská škola Lažiště je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou poskytuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od 2 do 6 let. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z přírodního materiálu a z vlastních výrobků.

Údaje o pracovnících školy ( Školní rok 2017/2018)

Čužnová Lenka, DiS. - ředitelka

Kahudová Radka, Bc. - učitelka

Šanderová Věra - ved.šk.jídelny, kuchařka

Pavelková Pavla - uklízečka
 


Údaje o počtech dětí

Školní rok Celkový počet Předškoláci Počet tříd
2014/2015 28

8

1
2015/2016 27 10 1
2016/2017 24 8 1
2017/18 26 5 1

Školní rok 2017/2018

Výchovně vzdělávací proces v naší mateřské škole je zaměřen na rozvíjení schopností dětí a rozvoj jejich osobnosti.

V letošním školním roce zůstává  ŠVP „ U nás v Kvítečkově“ na období 2015 – 2018. Zároveň, ale dochází i k několika změnám, z důvodu změny RVP, z něhož ŠVP vychází. Individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje.Děti mají během dne dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti,pro rozvoj své osobnosti,svého“já“.

Třída i v tomto školním roce zůstává heterogenní, tj. třída smíšená pro děti ve věku od 2 do 6 let/do 7 let při odkladu školní docházky/. Děti mají příležitost učit se mnoha různými cestami: kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, dramatickými hrami, prací se dřevem, papírem, pískem a vodou, pozorováním,vařením, pokusy a objevy. Učitelky budou pracovat s dětmi na základě tématických plánů, jejichž obsah bude pro děti přitažlivý, budou zařazována témata podle zájmu dětí,bude se hovořit o problémech, které se vyskytnou . Pro jednu dívenku s odkladem školní docházky je zpracován „Individuální vzdělávací plán“, který je zaměřen na podporu snadnějšího přechodu do ZŠ.

Mateřská škola je vybavena výtvarnými pomůckami, které naši práci s dětmi oživí, zefektivní přípravu předškoláků pro vstup do základní školy,budou rozvíjet dětskou tvořivost.Děti se budou vzdělávat zábavnou a aktivní formou,činnostmi zaměřenými na nácvik smyslové a prostorové orientace,rozlišování tvarů a barev.

V celoročním ŠVP, zvaném „U nás v Kvítečkově“, se zaměříme na cíl školního vzdělávacího programu, který umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. ŠVP vychází z podmínek obce a mateřské školy a využívá všech přírodních zajímavostí, které tato lokalita poskytuje.

Jednotlivé integrované bloky nebudou pevně časově ohraničeny, jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole, budou dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem a vycházely z přirozeného života kolem nás. Integrované bloky budou obsahovat okruhy poznatků vycházejících ze života kolem nás, které učitelka dále konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a rozpracováním do třídního programu v podobě podtémat. Integrovaný blok konkretizovaný učitelkou v třídním programu si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV.

Naše vzdělávací cíle a záměry:

Naučit děti základním poznatkům všech výchovných a vzdělávacích složek RVP

Naučit vzájemnému respektování, ohleduplnosti, kamarádství

Naučit samostatnosti a zodpovědnosti

Naučit správnému vztahu k přírodě, ostatním lidem i k sobě

Vážit si hodnot, které nás obklopují

Rozvíjet spolupráci s rodiči

Probouzet chuť poznávat, tvořit a učit se 

Cíle a záměry mateřské školy

Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Chceme zajistit dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku, dětem matek na mateřské a rodičovské dovolené, dětem nezaměstnaných matek, přednostně dětem v posledním roce před nástupem školní docházky.

Chceme podpořit programy a opatření zaměřené na zvýšení počtu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání v mateřských školách.

Chceme zvládat širší spektrum odborných, speciálně pedagogických i sociálních znalostí a dovedností, podporovat další vzdělávání v této oblasti.
 

Datum zpracování: 4.9.2017
Zpracovala: Čužnová Lenka DiS., řed.MŠ

Provozní doba

6:30 – 15:45 hod

Kontakt

Tel:

+420 725 067 886

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa

Mateřská škola

příspěvková organizace

Lažiště 93, 384 32 

okr.Prachatice

IČO: 70996385

 

Statutární zástupce

Čužnová Lenka, DiS.

Husinec

Kalendář

«  leden 2018  »
púsčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Počasí

Počasí online